За нас

Качествени услуги на конкурентни цени

Професионални услуги в сферата на:

Почистването на стари лозя и ниви, фрезуване, риголване, мулчиране, брануване, дърводобив и залесяване

Специализирана техника

Разполагаме с техника, която след еднократно минаване раздробява всички остатъци /части от стволове и корени/ на дълбочина до 60 см., което в значителна степен обезмисля риголването в последствие.

Нашите услуги

Фрезуване

Дълбочинно фрезуване
Обработка на почвата с дълбочина 20-60 см. Целта на този вид обработка е остатъчното разрушаване на структурата на кореновата система, както и полагането на вече обработената дървесина (чипс).

Повърхностно фрезуване
Механична обработка на почвата, извършвана с машини, които имат „активни“ органи, а движението им се предава от отводния вал на трактора.
Фрезуването е обработка, при която почвата се разрохква, наситнява равномерно по цялата дълбочина (10-15 см), а повърхността се подравнява. След тази обработка отпада необходимостта от допълнителна плитка обработка на почвата.

Фрезуване се прилага:

  • когато се цели бързо подготвяне на почвата за сеитба или разсаждане;
  • когато след предшестващата обработка почвата има буцеста структура;
  • при междуредова обработка на лозя и градини;
  • за подготовка на високи лехи за разсадопроизводство;

Плоскорезна обработка се прилага в райони, изложени на ветрова и водна ерозия на почвата. Запазва се остатъчната растителност от предшественика. Горния слой се разрохква и разтрошава. Допустими отклонения на дълбочината – при 16 cm. допустима – 1 cm, а от 21-30 cm допустимо отклонение – 2 cm. допустима височина на браздите – 5 – 20 cm в ширина. Допустимо припокриване между два съседни прохода – 20 cm.

Риголване

Вид дълбока обработка на почвата. Представлява изораване на почвата с плугове (риголвачи) или ръчно (с лопата) на дълбочина между 60 и 80 cm, при която горният пласт се заравя дълбоко, а подорницата се изважда на повърхността. Извършва се при засаждане на розови и овощни градини, хмел и лозя.

С риголването почвата се разрохква на известна дълбочина и се създават условия за по-силно развитие на корените на лозите. Семената на плевелите се заравят дълбоко и не могат да поникнат. Освен това се увеличава способността на почвата да задържа повече вода.
Риголването създава възможност за по-дълбоко проникване на въздуха в почвата, който е необходим за развитието на кореновата система и за по-активната дейност на почвените микроорганизми. Растежът на лозите върху риголваното място е по-силен и те започват да плододават на 2-рата и 3-тата година.

Чрез култивирането се постигат следните задачи:

  • разрохкване, размесване и наситняване на почвата на дълбочина до 15 см;
  • подрязване и унищожаване на плевелната растителност;
  • инкорпориране на растителни остатъци, торове и пестициди;
  • осигуряване на оптимални условия (равна повърхност, структура на почвата и дълбочина) за извършване на сеитба или разсаждане.

Дискуването е механична обработка на почвата, чрез която се постига нейното добро разрохкване, без да се извършва обръщане на обработваемия пласт. Дискуването се извършва най-често на дълбочина 8–10 cm, но при леки и влажни почви дълбочината на обработката може да достигне 20 cm.

Брануване

Брануването е вид механична обработка на почвата, чрез която се постига наситняване и разрохкване на повърхностния почвен слой (до 6–7 см). Брануване се прилага за разбиване на буци след култиватор или след плитка оран. Самостоятелно брануване се извършва за разбиване на почвената кора след валежи, за унищожаване на току-що поникнали или покълнали плевели, за плитко инкорпориране на повърхностно внесени торове и хербициди, а също така за фино подравняване на площта.

Референции от нашите доволни клиенти

Референции

Нашите партньори