Референции

Тук можете да се запознаете с референциите от нашите доволни клиенти

Фирма: ЧЗС Иво Иванов

Дейност: механизирана обработка – дълбочинно почистване на изоставени трайни насаждения

Свали в PDF формат

Фирма: „Симай България“ ООД

Дейност: механизирана обработка – повърхностно почистване на земеделски площи в землището на гр. Девня

Свали в PDF формат

МЗХ „Североизточно ДП“ „ТП – Държавно Горско Стопанство – Добрич“

Дейност: – почвоподготовка -продълбочаване с шредер – фреза на дълбочина 40 см, в района на ТП ДГС Добрич

Свали в PDF формат

Фирма: „Премиум Енерджи“ ЕООД

Дейност: механизирана обработка -почистване на изоставени орехови насаждения – мулчиране

Свали в PDF формат

Община Сливо поле

Дейност: механизирана обработка – повърхностно почистване на земеделски площи, находящи се в землището на гр. Сливо поле

Свали в PDF формат

Община Завет

Дейност: почистване от храстовидна растителност на имоти

Свали в PDF формат

Фирма: „Мега Комерс“ ООД

Дейност: механизирана обработка -почвоподготовка за залесяване на земеделски площи, находящи се в землището на с. Бръшлен

Свали в PDF формат

Фирма: „Луксор“ ЕООД

Дейност: механизирана обработка – почистване на изоставени орехови насаждения – мулчиране

Свали в PDF формат

Фирма: „Илмира“ ООД

Дейност: механизирана обработка – дълбочинно почистване на земеделски площи, находящи се в землището на с. Зелениград, община Трън

Свали в PDF формат

Фирма: ЗП Наджие Нихат Ахмед

Дейност: механизирана обработка – повърхностно почистване на изоставени трайни насаждения

Свали в PDF формат

Фирма: „Жокер“ ЕООД

Дейност: механизирана обработка – почистване на изоставени трайни насаждения

Свали в PDF формат

Фирма: „Жокер“ ЕООД 2

Дейност: механизирана обработка – почистване на изоставени трайни насаждения в землището на гр. Враца

Свали в PDF формат

Фирма: ЕТ „Вили-М – Вилислав Дончев“

Дейност: механизирана обработка – повърхностно почистване и фрезуване на изоставени трайни насаждения в землището на с. Бранище

Свали в PDF формат

Фирма: ЗК „Христо Ботев“

Дейност: механизирана обработка – почистване и фрезуване на изоставени трайни насаждения

Свали в PDF формат

Държавно горско стопанство – Добрич ТП на СИДП ДП

Дейност: Обществена поръчка с предмет „Почистване площи с горски мулчер“

Свали в PDF формат

Фирма: ЕТ „Агро-Бенковски-Кадир Сали“

Дейност: механизирана обработка – почистване и фрезуване на изоставени трайни насаждения

Свали в PDF формат

Фирма: ЗК „Христо Ботев“

Дейност: механизирана обработка – почистване на изоставени трайни насаждения

Свали в PDF формат

ЕТ „Охрид“ – Георги Кършибрадов

Дейност: механизирана обработка – почистване на изоставени трайни насаждения

Свали в PDF формат

Фирма: „Карина-Донев и Доневи-С-ИЕ“ СД

Дейност: механизирана обработка – повърхностно и дълбочинно почистване на ниви в землището на община Павликени

Свали в PDF формат

ЗП „Сергей Виткин

Дейност: механизирана обработка – почистване на изоставени трайни насаждения

Свали в PDF формат